Tóth József: az okos eszközök elterjedése megalapozza az okos gyártás jövőjét

Szerző: Pardavi Mariann | 2016.12.15. 08:30

2016 novemberében ünnepelte a HEPENIX Kft. 25 éves fennállását. Ennek kapcsán beszélgettünk Tóth József üzletfejlesztési igazgatóval a vállalatról és a vállalat profiljába vágó, a negyedik ipari forradalomhoz köthető technológiákról. Szerinte a globális vállalatoknál már minta értékűen megvalósultak, sőt, jól működnek, egyes, az Ipar 4.0-t összefoglaló technológiák. A kis cégeknek pedig ugyanezeket a jól működő mintákat kellene alkalmazni, csak magukhoz igazított kivitelben.

– A cégnek rendkívül széles a tevékenysége, még a nukleáris iparban is jelen van. Milyen tevékenységgel kapcsolódik az autóiparhoz?
– 1991 óta vagyunk jelen a nukleáris és ezt követően az autóiparban megoldásszállítóként, rendszerintegrátorként, mérnökirodaként, egyedi célgépgyártóként és szakértő tanácsadó cégként. Az alapításkor a tulajdonosok – akik akkor a BME Gépszerkezettani Intézetének oktatói voltak – azt a célt tűzték ki, hogy magasan képzett, kreatív és szakértő mérnöki tudásbázisunkra építve, az ipar egyedi igényeire rugalmas megoldásokat szállítsanak. Ennek megfelelően, az autóipar számára gépsorokat, szerelő- és tesztberendezéseket szállítunk, kulcsrakész kivitelben, de felvállaljuk a kutatás-fejlesztést tartalmazó feladatokat is. A vállalat megoldásokat kínál az ipar számára automatizálás, robotizálás terén is, ezek a fogalmak összefonódtak az Ipar 4.0 néven ismert jelenséggel.

– Sokan, sokféleképpen fogalmazták meg az új termelési filozófiát. A HEPENIX értelmezésében ez mit jelent?
– Míg a hivatalos definíció a kiber-fizikai rendszereket és a Big Datát említi, a felhasználónak egy termelőrendszer Ipar 4.0-s megoldásai a tervezhetőségről, a rugalmasságról, a monitorozhatóságról és a magasfokú intelligenciáról szólnak. Akkor beszélhetünk a gyártási filozófia teljes megvalósulásáról, ha önmagukat összehangoltan vezérlő, szenzorozott berendezések alkotják a gyártást, a keletkező adatokat megfelelően használva, biztonságosan kezelve. Mi az Ipar 4.0 kézzel fogható előnye? Az azonnali előny az átláthatóság és ezzel a hatékonyság növekedése, melyet több terület optimális működésével tudunk elérni. Vegyük például a termelési adatok gyűjtését és a berendezés ütemezhetőségét. Amint pontos, az emberi hibákat egyre kevésbé tartalmazó adatok állnak rendelkezésre arról, hogy milyen ütemben halad a gyártás, előre láthatólag mikor szükséges a berendezést karbantartani és mi okból, akkor ezen információk birtokában optimális gyártási körülmények valósulhatnak meg. Az Ipar 4.0 a lényeges adatok keletkeztetéséről és ezek helyes használatáról szól. A mindennapi munkánk során már látok erre jó és egyelőre kevésbé jó példákat is Magyarországon.

– A magyar kis- és középvállalkozások hol tartanak? Képesek lépést tartani és fejlődni?
– Vannak jó példák, de talán egyelőre még több ennél a bepótolni való. Ez is egy versenyhelyzet, vannak, akik a többségnél jobban képesek reagálni. A globális vállalalatoknál már megvalósultak, sőt, jól működnek Ipar 4.0-t összefoglaló technológiák. A kisebb cégek is képesek ezeket a példákat átvenni, jól működő rendszereket megvalósítani.

– Az egymással kommunikáló berendezések alapfeltételei az Ipar 4.0-nak. Ehhez pedig a vállalatoknak pénzre, pályázatokra van szükségük. Hogyan lehet modern gyártórendszert kialakítani szűkös keretből?
Tévhit, hogy kizárólag új berendezésekkel valósíthatóak meg az Ipar 4.0 feltételei, bár kétségtelen, hogy a leginkább kompromisszummentes megoldásokat új berendezések nyújtják. A modern gyártásnak nemcsak gépi feltételei vannak, hanem legalább annyira jelentős a személyi háttér és a tudásbázis. Képesek vagyunk eszközöket javasolni és tanácsadással segíteni, mellyel érdemben előre léptethető a bevezetés. Felmérjük a lehetőségeket és egyeztetünk, ha egy cég fejlesztés, például robotvásárlás mellett dönt. Mérlegeljük, a csapata megfelelően felkészült-e ahhoz, hogy a technológiát önállóan fenntartsa, támogassa. Az Ipar 4.0 eszközeivel ez a tudásszint is mind inkább általánossá, széles körben elérhetővé, használhatóvá válik.

– 2016 májusában alakult meg az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform, melyben a HEPENIX alapító tagként van jelen. Miért vállalt szerepet a cég a programban?
– Az Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platformot a magyarországi Ipar 4.0 bevezetés tervezett támogatására hozták létre, segítve a nemzetközi ipari kapcsolatok feltárását. A Hepenix rendszertervezési, gépépítési és fejlesztési tapasztalataival gyakorlati szemszögből is szeretnénk segíteni a Magyarország előtt álló korszakváltást, bemutatni a magyar cégek számára az új termelési filozófia előnyeit. Büszkék vagyunk arra is, hogy vállalatunk az EUREKA K+F projekt részeként, az MTA SZTAKI-val közösen csatlakozhatott egy nemzetközi platformhoz, e kezdeményezésünk célja is az Ipar 4.0 technológia bevezetésének előkészítése volt.

– Az oktatásnak kiemelt szerep jut a változások fényében, az ipar szereplői között vannak olyanak, akik egyenesen odáig mennek, hogy ha változatlan marad a helyzet, akkor a digitális írástudatlanok ellehetetlenítik a magyar ipart. Hasonlóan borongósan látja?
– Nem engedhetjük meg magunknak a borúlátást, ezért inkább derűlátó vagyok. A digitális analfabetizmus, kis támogatással, képes akár önmagát is felszámolni, elég a mindennapi élet eszközeire gondolni, hiszen a fejlesztések eredményeként a berendezések egyszerűsödnek, könnyebben kezelhetővé váltak. A rendszerszintű működés ismerete már kevésbé általános, márpedig erre is szükség van, ráadásul ez sem felfoghatatlan. A változások elindultak, ez előnyökkel és bizonyos hátrányokkal is fog járni. Úgy gondolom, az átalakulás végig vezethető úgy, hogy ne legyenek reménytelen leszakadói. Az Ipar 4.0-t magába foglaló technológiák azt eredményezik hosszútávon, hogy az egyszerűbb, kis hozzáadott értékű munkahelyek háttérbe szorulnak, míg az emberi gondolkodást igénylő feladatok száma nőni fog, ezáltal az ilyen munkahelyek száma gyarapodik. Úgy gondolom, mivel ez az átalakulás tervezett, a kockázatok kezelhetővé tehetők. Az okos eszközök elterjedése a mindennapokban megalapozza az okos gyártás jövőjét.

– Huszonötéves évfordulóját ünnepelhette a HEPENIX. Milyen sikerekre emlékszik vissza szívesen?
– A HEPENIX mérnöki megoldásokat szállító cégként definiálja magát, a két és fél évtizedes tevékenységünk során megfigyelhettük, hogy Magyarországra egyre összetettebb folyamatok kerülnek, melyek egyre összetettebb berendezéseket és tudást igényelnek. Büszke vagyok arra, hogy részesei sőt, egyes esetekben élen járó képviselői is lehetünk ennek a folyamatnak. Gépeink, mérnöki szolgáltatásaink és a kutatás-fejlesztés mellett a napi helytállásban komoly szerepet kap oktatási és tanácsadási tevékenységünk is. Arra is büszke vagyok, hogy már negyven munkatárs alkotja a cég csapatát, és hogy kibővített telephelyünkről évente 80-100, rendre sikeres projektet bonyolítunk le, egymilliárd forintot meghaladó árbevétellel. A jubileum a huszonötéves helytállásunkat tükrözi, és azt, hogy megrendelőink bizalmat szavaztak nekünk, amit ezúton is köszönünk! Sikereinkben osztozunk partnereinkkel.